PNF – metoda oparta na wykonywaniu bezbolesnych ćwiczeń, gdzie wykorzystujemy silne odcinki ciała do poprawy funkcji słabszych obszarów.  Wykonuje się naturalne trójpłaszczyznowe ruchy zbliżone do aktywności dnia codziennego. Po wspólnej  z terapeutą analizie problemu zaczyna się terapia uwzględniająca potrzeby pacjenta. Ćwiczenia mają charakter zadaniowy, angażują uwagę ćwiczącego, rozwijają siłę, koordynację i stabilizację ale też rozluźniają nadmiernie napięte mięśnie.